บริการ CATEDI บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

เราคือผู้ให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลผ่าน NSW ไปยังหน่วยงานภาครัฐ (B2G) และภาคเอกชน (B2B) ด้วยมาตรฐาน ebXML รายแรกของประเทศ
พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านพิธีการศุลกากรและใบอนุญาต ลดเวลาและเพิ่มความรวดเร็วในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

NEWS RELEASE :

ฝ่ายขายบริการ CATEDI และ CA
โทรศัพท์
02-104-4752 (คุณธนสร สนิทธรรม)

บริการ CATEDI by NT
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210

Support CATEDI
โทรศัพท์ 02-104-2791-4